• Titel Besvärjelser ristade i trä & sten
  • Författare Lupina Ojala
  • Utgivningsår 2016
  • ISBN 978-91-881830-2-6

Besvärjelser ristade i trä & sten

I sin första publicerade diktsamling med titeln Besvärjelser ristade i trä & sten betraktar Lupina Ojala stunderna som berör. Varje dikt tar avstamp i en struktur eller ett material som leder vidare till ögonblick ur saga och verklighet.

Sagt om diktsamlingens första utgåva 2013

”Dikterna uttrycker diktjagets vilja om att skada eller skydda någon som älskas eller hatas: ”jag arbetar med magi//i nattens dunkel”. Det är dikter i Hekates snarare än i Apollos tecken.

I dikterna förekommer också en identifikation med olika mytiska väsen och sagofigurer, som leder oss långt bort från vår egen vardag, men där finns också andra helt moderna inslag, som skapar intressanta kontraster. Detta liksom att vissa stycken är eteriska och sensuella medan andra är hårda och fasta, leder till en växling av temperament som underhåller läsarens uppmärksamhet. Där finns också stundtals en humoristisk ton som tjänar som comic relief.”

Mohamed Omar, poet och kulturskribent

”Debutanten Lupina Ojala har ett genomgående tema eller rättare sagt två. Den första är materia av olika slag som ingår i namnen på dikten och som går igen i texten. Det andra är huvudtitelns Besvärjelser av väsen eller personer. Dikterna riktar sig oftast till ett du som kan vara författaren själv eller en person jaget i dikterna vänder sig till. Skickligt undviker poeten att skriva detta på läsarens näsa.”

Iréne Räisänen, poet och författare