Datasekretess är mycket viktigt för Catoblepas förlag och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress eller telefonnummer.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Catoblepas förlag är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Hur får du tillgång till dina uppgifter?
Kontakta oss på post@catoblepas.se för att beställa ett skriftligt utdrag. Uppgifterna skickas till den adress som vi har lagrad.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter används enbart för att skicka beställda varor och eventuella efterföljande returer och klagomål. Om du har anmält dig till vårt digitala nyhetsbrev används dina uppgifter för att administrera utskicket.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Rätt till rättelse eller radering: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Catoblepas förlag med undantag av följande situationer

– Du har ett pågående ärende med kundservice
– Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
– Du har en obetald skuld hos Catoblepas förlag, oberoende av betalningsmetod
– Om du har gjort ett köp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som Catoblepas förlag samlar in om dig används:

  • För att tillhandahålla beställda produkter till dig.
  • För att informera dig om nya produkter och erbjudanden

Uppdateringar av vår integritetspolicy:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.